Privacyverklaring

De door u verstrekte gegevens in formulieren, digitale aanvragen, inschrijvingen,… zullen door het Gallo-Romeins museum worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor dit doeleinde.

Voor meer info en voor de uitvoering van uw rechten verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring.