Hic et nunc?

Hic et nunc, da’s Latijn voor ‘hier en nu’. Want in dat hier en nu vertrekt elke blog van Patrick De Rynck. Hij kijkt om zich heen en hij ziet, hoort en leest ‘hier en nu’ ideeën, beelden, personages, motieven uit de tijd van Grieken en Romeinen… De oudheid blijft nazinderen: dat is het idee. En daar brengt hij verslag over uit. Misschien kijk je na elke blog een beetje anders naar de wereld om je heen. Naar jouw hic et nunc. Meer weten over het opzet? Klik hier.